Do you come here often?

אני מפרגנת לגברים שמתחילים עם אישה ברחוב. זה מעיד על בטחון עצמי מסוים, כי מאוד לא פשוט לבוא לבחורה ולחשוף בפניה שאתה חושב שהיא נראית טוב (הרי זאת הסיבה שאתה […]

Read Article →